Vé tàu Đông Hà - Mỹ Trạch

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Đông Hà - Mỹ Trạch

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 57km.
  Tần suất: 1 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 16.000đ đến 20.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Khoang Chợ
  Ghế phụ:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  DH42
  .
  20
  -
  -
  -
  16
  DH42
  08:31
  10:24
  01:53
  30
  6

Chia sẻ trang