Vé tàu Đông Hà - Giã

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Đông Hà - Giã

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 632km.
  Tần suất: 4 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 190.000đ đến 1010.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  TN1
  .
  238
  294
  361
  548
  496
  441
  579
  568
  190
  548
  TN1
  03:46
  17:32
  13:46
  46
  13
  SE9
  .
  209
  700
  776
  954
  920
  834
  1010
  956
  506
  954
  SE9
  03:27
  17:53
  14:26
  44
  10
  ,,
  SE9
  .
  209
  700
  776
  954
  920
  834
  1010
  956
  506
  954
  SE9
  03:28
  16:54
  13:26
  47
  10
  ,

Chia sẻ trang