Vé tàu Đồng Đăng - Từ Sơn

 1. MAVANSU

  MAVANSU New Member

  Vé tàu Đồng Đăng - Từ Sơn

  Từ 26/05/2018
  Khoảng cách: 145km.
  Tần suất: 2 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 48.000đ đến 78.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  DD4
  .
  65
  -
  -
  60
  52
  DD4
  13:05
  18:29
  05:24
  27
  18
  DD6
  .
  60
  67
  78
  -
  -
  -
  -
  -
  48
  -
  DD6
  15:30
  19:18
  03:48
  38
  10
  .

Chia sẻ trang