Vé tàu Đông Anh - Tiên Kiên

 1. NamLee

  NamLee Member

  Vé tàu Đông Anh - Tiên Kiên

  Từ Từ 14.06.2019
  Khoảng cách: 70km.
  Tần suất: 4 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 27.000đ đến 120.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  LC3
  .
  33
  42
  53
  91
  85
  75
  102
  102
  27
  91
  LC3
  07:14
  09:00
  01:46
  40
  5
  LC1
  .
  35
  40
  55
  90
  85
  75
  100
  100
  28
  90
  LC1
  22:59
  00:44
  01:45
  40
  4
  YB1
  .
  32
  53
  59
  94
  88
  78
  113
  113
  26
  94
  YB1
  07:05
  08:50
  01:45
  40
  6
  .

Chia sẻ trang