Vé tàu Đông Anh - Phú Thọ

 1. NamLee

  NamLee Member

  Vé tàu Đông Anh - Phú Thọ

  Từ Từ 14.06.2019
  Khoảng cách: 78km.
  Tần suất: 3 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 29.000đ đến 115.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  LC3
  .
  36
  47
  59
  101
  95
  84
  114
  114
  29
  101
  LC3
  07:14
  09:16
  02:02
  38
  6
  LC1
  .
  40
  45
  60
  105
  95
  85
  115
  115
  32
  105
  LC1
  22:59
  01:04
  02:05
  37
  5
  YB1
  .
  35
  59
  66
  104
  98
  86
  126
  126
  28
  104
  YB1
  07:05
  09:06
  02:01
  39
  7
  .

Chia sẻ trang