Hot Vé tàu Diêu Trì - Hà Nội

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Diêu Trì - Hà Nội

  Từ Từ 16.02.2020
  Khoảng cách: 1096km.
  Tần suất: 9 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 366.000đ đến 1974.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE4
  .
  472
  1363
  1537
  1927
  1855
  1698
  1974
  1932
  1090
  1927
  SE4
  06:52
  04:48
  21:56
  50
  15
  SE2
  .
  458
  1363
  1537
  1888
  1819
  1664
  1934
  1893
  1090
  1888
  SE2
  08:41
  05:30
  20:49
  53
  13
  SE6
  .
  457
  524
  692
  972
  878
  747
  1052
  986
  366
  972
  SE6
  21:17
  19:58
  22:41
  48
  20

Chia sẻ trang