Vé tàu Diêu Trì - Bình Thuận

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Diêu Trì - Bình Thuận

  Từ 28/07/2023
  Khoảng cách: 455km.
  Tần suất: 12 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 94.000đ đến 1193.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE3
  .
  196
  645
  728
  1165
  1122
  1025
  1193
  1169
  516
  1165
  SE3
  17:33
  01:07
  07:34
  60
  4
  SE1
  .
  235
  645
  728
  1142
  1100
  1007
  1169
  1144
  516
  1142
  SE1
  19:22
  03:05
  07:43
  59
  3
  SE5
  .
  169
  194
  256
  359
  325
  276
  389
  365
  135
  359
  SE5
  07:00
  15:12
  08:12
  55
  4
  [

Chia sẻ trang