Vé tàu Đà Nẵng - Ninh Bình

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Đà Nẵng - Ninh Bình

  Từ Từ 31.01.2020
  Khoảng cách: 676km.
  Tần suất: 6 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 238.000đ đến 1210.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE2
  .
  298
  352
  444
  711
  651
  541
  776
  705
  238
  711
  SE2
  13:53
  03:20
  13:27
  50
  7
  SE6
  .
  662
  720
  813
  980
  945
  840
  992
  980
  530
  980
  SE6
  03:02
  17:27
  14:25
  47
  12
  SE8
  .
  425
  500
  644
  922
  838
  767
  1009
  932
  340
  922
  SE8
  22:59
  13:14
  14:15
  47
  10
  ,

Chia sẻ trang