Vé tàu Đà Nẵng - Nha Trang

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Đà Nẵng - Nha Trang

  Từ Từ 16.02.2020
  Khoảng cách: 524km.
  Tần suất: 9 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 165.000đ đến 1319.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE3
  .
  225
  713
  805
  1288
  1240
  1136
  1319
  1290
  570
  1288
  SE3
  11:28
  21:14
  09:46
  54
  6
  SE1
  .
  219
  713
  805
  1261
  1215
  1114
  1292
  1265
  570
  1261
  SE1
  13:41
  22:26
  08:45
  60
  5
  SE5
  .
  243
  278
  368
  631
  570
  485
  683
  640
  194
  631
  SE5
  01:21
  10:51
  09:30
  55
  4
  [

Chia sẻ trang