Vé tàu Chu Lê - Yên Trung

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Chu Lễ - Yên Trung

  Từ 28/07/2023
  Khoảng cách: 41km.
  Tần suất: 1 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 11.000đ đến 14.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Khoang Chợ
  Ghế phụ:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  VD32
  .
  14
  -
  -
  -
  11
  VD32
  11:36
  13:23
  01:47
  23
  6

Chia sẻ trang