Vé tàu Chợ Sy - Tuy Hòa

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Chợ Sy - Tuy Hòa

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 919km.
  Tần suất: 4 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 306.000đ đến 1400.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE5
  .
  383
  440
  580
  815
  735
  626
  882
  827
  306
  815
  SE5
  14:21
  08:50
  18:29
  50
  11
  SE7
  .
  402
  461
  615
  918
  828
  706
  1013
  940
  322
  918
  SE7
  11:20
  06:40
  19:20
  48
  14
  ,,
  SE9
  .
  920
  1017
  1130
  1320
  1274
  1155
  1400
  1324
  736
  1320
  SE9
  19:59
  16:31
  20:32
  45
  15
  ,,
  SE9
  .
  920
  1017
  1130
  1320
  1274
  1155
  1400
  1324
  736
  1320
  SE9
  20:15
  15:40
  19:25
  47
  15
  ,

Chia sẻ trang