Vé tàu Chợ Sy - Tháp Chàm

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Chợ Sy - Tháp Chàm

  Từ 28/07/2023
  Khoảng cách: 1129km.
  Tần suất: 4 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 1.000đ đến 1677.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE5
  .
  424
  486
  641
  911
  823
  701
  986
  925
  339
  911
  SE5
  14:21
  12:43
  22:22
  50
  13
  SE7
  .
  442
  507
  675
  1019
  920
  784
  1125
  1045
  354
  1019
  SE7
  11:20
  10:36
  23:16
  49
  17
  ,,
  SE9
  .
  1100
  1217
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  SE9
  19:59
  20:46
  24:47
  46
  19
  ,,
  [

Chia sẻ trang