Vé tàu Chợ Sy - Tháp Chàm

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Chợ Sy - Tháp Chàm

  Từ Từ 31.01.2020
  Khoảng cách: 1129km.
  Tần suất: 4 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 442.000đ đến 1893.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE5
  .
  548
  1334
  1505
  1842
  1777
  1642
  1893
  1848
  1067
  1842
  SE5
  14:21
  12:43
  22:22
  50
  13
  SE7
  .
  553
  651
  838
  1165
  1058
  969
  1275
  1178
  442
  1165
  SE7
  11:22
  10:13
  22:51
  49
  17
  ,,
  SE9
  .
  1100
  1217
  1352
  1582
  1526
  1382
  1677
  1585
  880
  1582
  SE9
  20:15
  20:10
  23:55
  47
  [vt

Chia sẻ trang