Vé tàu Chợ Sy - Sài Gòn

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Chợ Sy - Sài Gòn

  Từ Từ 31.01.2020
  Khoảng cách: 1447km.
  Tần suất: 4 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 359.000đ đến 2476.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE1
  .
  621
  723
  941
  1301
  1219
  1011
  1461
  1373
  497
  1301
  SE1
  00:00
  05:45
  53:45
  27
  19
  SE5
  .
  646
  1725
  1945
  2409
  2324
  2148
  2476
  2415
  1380
  2409
  SE5
  14:21
  18:38
  28:17
  51
  17
  SE7
  .
  653
  768
  989
  1359
  1236
  1131
  1487
  1375
  522
  1359
  SE7
  11:22
  16:10
  28:48
  50

Chia sẻ trang