Vé tàu Chợ Sy - Ninh Hòa

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Chợ Sy - Ninh Hòa

  Từ Từ 16.02.2020
  Khoảng cách: 1002km.
  Tần suất: 3 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 316.000đ đến 1527.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE7
  .
  395
  453
  597
  894
  806
  686
  966
  906
  316
  894
  SE7
  11:22
  07:51
  20:29
  49
  15
  ,,
  SE9
  .
  359
  1108
  1230
  1440
  1390
  1260
  1527
  1444
  802
  1440
  SE9
  19:59
  18:22
  22:23
  45
  17
  ,,
  SE9
  .
  359
  1108
  1230
  1440
  1390
  1260
  1527
  1444
  802
  1440
  SE9
  20:15
  17:30
  21:15
  47
  17[

Chia sẻ trang