Vé tàu Chợ Sy - Minh Khôi

 1. Lê Thị Ngân

  Lê Thị Ngân Thành viên Bạc

  Vé tàu Chợ Sy - Minh Khôi

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 82km.
  Tần suất: 3 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 56.000đ đến 1450.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  TN2
  .
  70
  76
  83
  80
  77
  68
  82
  80
  56
  80
  TN2
  21:45
  23:22
  01:37
  51
  1
  SE10
  .
  636
  748
  963
  1325
  1204
  1102
  1450
  1302
  509
  1325
  SE10
  21:27
  22:48
  01:21
  61
  1
  ,,,
  SE18
  .
  636
  748
  963
  1325
  1204
  1102
  1450
  1302
  509
  1325
  SE18
  21:45
  23:22
  01:37
  51
  1

Chia sẻ trang