Vé tàu Chợ Sy - Bình Thuận

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Chợ Sy - Bình Thuận

  Từ Từ 31.01.2020
  Khoảng cách: 1272km.
  Tần suất: 4 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 448.000đ đến 2063.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE1
  .
  588
  683
  891
  1255
  1175
  976
  1411
  1324
  470
  1255
  SE1
  00:00
  02:37
  50:37
  25
  17
  SE5
  .
  554
  1465
  1652
  2008
  1937
  1790
  2063
  2014
  1172
  2008
  SE5
  14:21
  15:12
  24:51
  51
  14
  SE7
  .
  560
  659
  848
  1179
  1071
  980
  1289
  1191
  448
  1179
  SE7
  11:22
  12:33
  25:11
  51
  18

Chia sẻ trang