Vé tàu chăng Nhà Trang - Ninh Bình

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Nha Trang - Ninh Bình

  Từ Từ 31.01.2020
  Khoảng cách: 1200km.
  Tần suất: 5 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 378.000đ đến 2078.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE2
  .
  473
  558
  704
  1029
  944
  785
  1125
  1022
  378
  1029
  SE2
  04:54
  03:20
  22:26
  53
  12
  SE6
  .
  1104
  1202
  1356
  1664
  1606
  1428
  1686
  1668
  883
  1664
  SE6
  16:29
  17:27
  24:58
  48
  18
  SE8
  .
  594
  699
  900
  1250
  1137
  1040
  1368
  1264
  475
  1250
  SE8
  13:26
  13:14
  23:48
  50
  1

Chia sẻ trang