Vé tàu Bồng Sơn - Thanh Hóa

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Bồng Sơn - Thanh Hóa

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 842km.
  Tần suất: 4 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 349.000đ đến 1183.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE6
  .
  775
  844
  952
  1168
  1127
  1002
  1183
  1170
  620
  1168
  SE6
  22:38
  16:11
  17:33
  48
  13
  SE10
  .
  436
  513
  661
  919
  835
  764
  1005
  903
  349
  919
  SE10
  04:39
  23:28
  42:49
  20
  15
  TN2
  .
  740
  783
  855
  1010
  976
  860
  1044
  1022
  592
  1010
  TN2
  04:26
  00:04
  -04:2
  -193
  18
  ,,,
  SE18
  .
  436
  513
  661
  919
  835
  764
  1005
  903
  349
  919
  SE18
  04:26
  00:04
  19:38
  43
  15

Chia sẻ trang