Vé tàu Bồng Sơn- Minh Khôi

 1. Lê Thị Ngân

  Lê Thị Ngân Thành viên Bạc

  Vé tàu Bồng Sơn - Minh Khôi

  Từ 28/07/2023
  Khoảng cách: 820km.
  Tần suất: 4 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 340.000đ đến 1152.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE6
  .
  755
  822
  927
  1137
  1097
  976
  1152
  1140
  604
  1137
  SE6
  22:38
  15:43
  17:05
  48
  12
  TN2
  .
  720
  763
  833
  983
  950
  840
  1017
  995
  576
  983
  TN2
  04:26
  23:22
  18:56
  43
  17
  SE10
  .
  425
  500
  644
  894
  814
  744
  979
  879
  340
  894
  SE10
  04:39
  22:48
  18:09
  45
  14
  [/

Chia sẻ trang