Vé tàu Bông Sơn - Chợ Sy

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Bồng Sơn - Chợ Sy

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 738km.
  Tần suất: 4 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 301.000đ đến 1037.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE10
  .
  376
  442
  569
  791
  719
  658
  865
  777
  301
  791
  SE10
  04:39
  21:27
  16:48
  44
  13
  ,,,
  TN2
  .
  648
  687
  750
  885
  855
  755
  915
  896
  518
  885
  TN2
  04:26
  21:45
  17:19
  43
  16
  ,,,
  SE18
  .
  376
  442
  569
  791
  719
  658
  865
  777
  301
  791
  SE18
  04:26
  21:45
  17:19
  43
  13

Chia sẻ trang