Vé tàu Bình Thuận - Trà Kiệu

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Bình Thuận - Trà Kiệu

  Từ 28/07/2023
  Khoảng cách: 726km.
  Tần suất: 2 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 533.000đ đến 1276.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE22
  .
  800
  900
  963
  1230
  1191
  1062
  1276
  1261
  640
  1230
  SE22
  15:39
  05:24
  13:45
  53
  17
  TN2
  .
  666
  705
  770
  910
  878
  776
  940
  920
  533
  910
  TN2
  18:23
  08:20
  13:57
  52
  16

Chia sẻ trang