Vé tàu Bình Thuận - Phủ Lý

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Bình Thuận - Phủ Lý

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 1495km.
  Tần suất: 5 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 405.000đ đến 2536.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE4
  .
  572
  1720
  1940
  2476
  2384
  2182
  2536
  2482
  1376
  2476
  SE4
  22:58
  03:42
  28:44
  52
  17
  SE2
  .
  1368
  1720
  1940
  2426
  2337
  2139
  2485
  2433
  1376
  2426
  SE2
  01:10
  04:26
  27:16
  55
  16
  SE6
  .
  506
  580
  766
  1088
  982
  835
  1177
  1103
  405
  1088
  SE6
  12:36
  18:40
  30:04
  50
  22
  SE8
  .
  527
  604
  797
  1192
  1076
  915
  1289
  1209
  422
  1192
  SE8
  09:30
  14:27
  28:57
  52
  20
  TN2
  .
  1232
  1305
  1424
  1682
  1625
  1435
  1740
  1702
  986
  1682
  TN2
  18:23
  02:36
  32:13
  46
  32

Chia sẻ trang