Vé tàu Bình Thuận - Phủ Lý

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Bình Thuận - Phủ Lý

  Từ Từ 31.01.2020
  Khoảng cách: 1495km.
  Tần suất: 5 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 510.000đ đến 2415.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE4
  .
  572
  1638
  1848
  2358
  2270
  2037
  2415
  2340
  1310
  2358
  SE4
  23:30
  03:44
  28:14
  53
  17
  SE2
  .
  1368
  1638
  1848
  2358
  2270
  2037
  2415
  2340
  1310
  2358
  SE2
  01:10
  04:26
  27:16
  55
  16
  SE6
  .
  1160
  1260
  1423
  1833
  1770
  1573
  1858
  1838
  928
  1833
  SE6
  12:36
  18:40
  30:04
  50

Chia sẻ trang