Vé tàu Bình Thuận - Nam Định

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Bình Thuận - Nam Định

  Từ Từ 16.02.2020
  Khoảng cách: 1464km.
  Tần suất: 8 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 396.000đ đến 2483.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE10
  .
  600
  706
  909
  1264
  1148
  1051
  1382
  1242
  480
  1264
  SE10
  18:26
  01:30
  31:04
  47
  23
  SE4
  .
  560
  1684
  1901
  2426
  2335
  2137
  2483
  2431
  1347
  2426
  SE4
  22:58
  03:05
  28:07
  52
  16
  SE2
  .
  1340
  1684
  1901
  2376
  2289
  2094
  2434
  2384
  1347
  2376
  SE2
  01:10
  03:52
  26:42
  55
  [

Chia sẻ trang