Vé tàu Bình Thuận - Chợ Sy

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Bình Thuận - Chợ Sy

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 1272km.
  Tần suất: 7 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 344.000đ đến 2023.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  ,,,
  SE10
  .
  527
  621
  799
  1111
  1010
  923
  1214
  1091
  422
  1111
  SE10
  18:26
  21:27
  27:01
  47
  20
  TN2
  .
  1088
  1152
  1257
  1485
  1435
  1267
  1535
  1503
  870
  1485
  TN2
  18:23
  21:45
  27:22
  46
  26
  ,,,
  SE18
  .
  527
  621
  799
  1111
  1010
  923
  1214
  1091
  422
  1111
  SE18
  18:23
  21:45
  27:22
  46
  20

Chia sẻ trang