Vé tàu Bình Thuận - Bồng Sơn

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Bình Thuận - Bồng Sơn

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 534km.
  Tần suất: 7 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 187.000đ đến 1316.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE6
  .
  522
  568
  640
  822
  793
  705
  833
  824
  418
  822
  SE6
  12:36
  22:38
  10:02
  53
  5
  SE22
  .
  588
  662
  709
  905
  876
  781
  938
  927
  470
  905
  SE22
  15:39
  01:32
  09:53
  54
  11
  TN2
  .
  490
  520
  566
  670
  646
  570
  690
  677
  392
  670
  TN2
  18:23
  04:26
  10:03
  53
  10
  SE10
  .
  234
  275
  354
  493
  448
  409
  539
  484
  187
  493
  SE10
  18:26
  04:39
  10:13
  52
  7
  ,,,
  SE18
  .
  234
  275
  354
  493
  448
  409
  539
  484
  187
  493
  SE18
  18:23
  04:26
  10:03
  53
  7

Chia sẻ trang