Vé tàu Bình Thuận - Bỉm Sơn

 1. Lê Thị Ngân

  Lê Thị Ngân Thành viên Bạc

  Vé tàu Bình Thuận - Bỉm Sơn

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 1410km.
  Tần suất: 2 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 382.000đ đến 1640.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE6
  .
  477
  547
  722
  1026
  926
  788
  1110
  1040
  382
  1026
  SE6
  12:36
  16:52
  28:16
  50
  19
  TN2
  .
  1162
  1230
  1343
  1586
  1533
  1353
  1640
  1605
  930
  1586
  TN2
  18:23
  00:44
  30:21
  46
  29

Chia sẻ trang