Vé tàu Bỉm Sơn - Tam Kỳ

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Bỉm Sơn - Tam Kỳ

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 724km.
  Tần suất: 4 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 217.000đ đến 1082.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  TN1
  .
  271
  336
  414
  626
  568
  504
  661
  651
  217
  626
  TN1
  17:48
  09:34
  15:46
  46
  15
  SE9
  .
  723
  800
  888
  1020
  576
  892
  1082
  1023
  578
  1020
  SE9
  17:34
  09:24
  15:50
  46
  12
  ,,
  SE9
  .
  723
  800
  888
  1020
  576
  892
  1082
  1023
  578
  1020
  SE9
  17:51
  09:11
  15:20
  47
  12
  ,

Chia sẻ trang