Vé tàu Bỉm Sơn - Sài Gòn

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Bỉm Sơn - Sài Gòn

  Từ Từ 31.01.2020
  Khoảng cách: 1585km.
  Tần suất: 4 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 446.000đ đến 2496.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE5
  .
  662
  1762
  1987
  2428
  2342
  2166
  2496
  2436
  1410
  2428
  SE5
  11:55
  18:38
  30:43
  52
  20
  TN1
  .
  557
  689
  849
  1286
  1166
  1034
  1361
  1334
  446
  1286
  TN1
  17:48
  02:50
  33:02
  48
  31
  SE9
  .
  1492
  1650
  1832
  2165
  2088
  1892
  2295
  2170
  1194
  2165
  SE9
  17:51
  02:47
  32:56
  48
  [vt

Chia sẻ trang