Vé tàu Bỉm Sơn - Giã

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Bỉm Sơn - Giã

  Từ 28/07/2023
  Khoảng cách: 1113km.
  Tần suất: 3 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 1.000đ đến 1696.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  TN1
  .
  418
  517
  636
  963
  874
  775
  1019
  999
  334
  963
  TN1
  17:48
  17:32
  23:44
  47
  22
  SE9
  .
  1113
  1230
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  SE9
  17:34
  17:53
  24:19
  46
  19
  ,,
  SE9
  .
  1113
  1230
  1367
  1600
  1543
  1398
  1696
  1604
  890
  1600
  SE9
  17:51
  16:54
  23:03
  48
  19
  ,

Chia sẻ trang