Vé tàu Bỉm Sơn - Bình Thuận

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Bỉm Sơn - Bình Thuận

  Từ 28/07/2023
  Khoảng cách: 1410km.
  Tần suất: 4 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 1.000đ đến 2020.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE5
  .
  477
  547
  722
  1026
  926
  788
  1110
  1040
  382
  1026
  SE5
  11:55
  15:12
  27:17
  52
  17
  TN1
  .
  521
  643
  791
  1199
  1087
  964
  1267
  1243
  417
  1199
  TN1
  17:48
  22:53
  29:05
  48
  28
  SE9
  .
  1327
  1467
  1
  1907
  1
  1
  1
  1
  1
  1907
  SE9
  17:34
  23:42
  30:08
  47
  24
  ,

Chia sẻ trang