Vé tàu Biên Hòa - Tam Kỳ

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Biên Hòa - Tam Kỳ

  Từ Từ 31.01.2020
  Khoảng cách: 832km.
  Tần suất: 10 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 309.000đ đến 1970.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE10
  .
  444
  522
  672
  934
  849
  776
  1021
  918
  355
  934
  SE10
  15:28
  07:41
  16:13
  51
  14
  SE4
  .
  319
  1208
  1361
  1869
  1801
  1617
  1915
  1856
  966
  1869
  SE4
  20:32
  11:11
  14:39
  57
  8
  SE2
  .
  309
  1268
  1429
  1924
  1852
  1696
  1970
  1929
  1014
  1924
  SE2
  22:34
  12:27
  13:53
  60
  7[

Chia sẻ trang