Vé tàu Biên Hòa - Quảng Ngãi

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Biên Hòa - Quảng Ngãi

  Từ Từ 16.02.2020
  Khoảng cách: 769km.
  Tần suất: 10 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 229.000đ đến 1980.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE2
  .
  304
  1172
  1323
  1896
  1825
  1669
  1940
  1900
  938
  1896
  SE2
  22:34
  11:22
  12:48
  60
  6
  SE6
  .
  286
  327
  432
  607
  548
  466
  657
  616
  229
  607
  SE6
  09:42
  00:11
  14:29
  53
  8
  SE8
  .
  286
  327
  432
  639
  577
  491
  691
  648
  229
  639
  SE8
  06:42
  20:18
  13:36
  57
  8
  [/vtc

Chia sẻ trang