Vé tàu Biên Hòa - Phủ Lý

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Biên Hòa - Phủ Lý

  Từ Từ 31.01.2020
  Khoảng cách: 1641km.
  Tần suất: 5 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 541.000đ đến 2525.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE4
  .
  589
  1747
  1970
  2465
  2375
  2130
  2525
  2447
  1398
  2465
  SE4
  20:32
  03:44
  31:12
  53
  19
  SE2
  .
  572
  1747
  1970
  2465
  2375
  2130
  2525
  2447
  1398
  2465
  SE2
  22:34
  04:26
  29:52
  55
  17
  SE6
  .
  1290
  1405
  1585
  1945
  1877
  1670
  1970
  1950
  1032
  1945
  SE6
  09:42
  18:40
  32:58
  50

Chia sẻ trang