Vé tàu Biên Hòa - Minh Khôi

 1. Lê Thị Ngân

  Lê Thị Ngân Thành viên Bạc

  Vé tàu Biên Hòa - Minh Khôi

  Từ 28/07/2023
  Khoảng cách: 1500km.
  Tần suất: 6 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 390.000đ đến 1816.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE6
  .
  487
  558
  737
  1047
  945
  804
  1133
  1062
  390
  1047
  SE6
  09:42
  15:43
  30:01
  50
  19
  TN2
  .
  1308
  1385
  1510
  1756
  1697
  1498
  1816
  1777
  1046
  1756
  TN2
  15:28
  23:22
  31:54
  47
  29
  SE10
  .
  622
  732
  943
  1297
  1179
  1078
  1419
  1274
  498
  1297
  SE10
  15:17
  22:48
  31:31
  48
  [vtbg1

Chia sẻ trang