Vé tàu Biên Hòa - Huế

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Biên Hòa - Huế

  Từ Từ 16.02.2020
  Khoảng cách: 1009km.
  Tần suất: 10 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 277.000đ đến 2192.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE10
  .
  495
  582
  749
  1041
  946
  865
  1139
  1022
  396
  1041
  SE10
  15:17
  13:00
  21:43
  46
  16
  SE4
  .
  386
  1378
  1554
  2142
  2062
  1887
  2192
  2146
  1102
  2142
  SE4
  20:12
  15:25
  19:13
  53
  10
  SE2
  .
  375
  1378
  1554
  2100
  2021
  1848
  2148
  2104
  1102
  2100
  SE2
  22:34
  16:26
  17:52
  56
  [vtb

Chia sẻ trang