Vé tàu Biên Hòa - Đồng Lê

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Biên Hòa - Đồng Lê

  Từ Từ 16.02.2020
  Khoảng cách: 1261km.
  Tần suất: 7 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 337.000đ đến 2195.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE6
  .
  421
  483
  637
  895
  807
  688
  968
  907
  337
  895
  SE6
  09:42
  10:54
  25:12
  50
  14
  SE8
  .
  421
  483
  637
  941
  851
  724
  1019
  956
  337
  941
  SE8
  06:42
  06:53
  24:11
  52
  14
  TN2
  .
  1183
  1253
  1368
  1615
  1560
  1378
  1670
  1635
  946
  1615
  TN2
  15:28
  19:21
  27:53
  45
  24

Chia sẻ trang