Vé tàu Bảo Hà - Yên Bái

 1. Lê Thị Ngân

  Lê Thị Ngân Thành viên Bạc

  Vé tàu Bảo Hà - Yên Bái

  Từ Từ 14.06.2019
  Khoảng cách: 82km.
  Tần suất: 5 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 31.000đ đến 140.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SP2
  .
  40
  45
  45
  80
  70
  60
  130
  120
  32
  80
  SP2
  22:16
  00:36
  02:20
  35
  2
  SP4
  .
  40
  45
  45
  80
  70
  60
  130
  120
  32
  80
  SP4
  22:50
  01:28
  02:38
  31
  4
  SP8
  .
  45
  55
  70
  125
  115
  100
  140
  140
  36
  -
  SP8
  15:02
  17:03
  02:01p
  41
  1
  LC4
  .
  39
  50
  63
  108
  102
  90
  121
  121
  31
  108
  LC4
  11:47
  14:47
  03:0
  27
  8
  LC2
  .
  40
  50
  60
  110
  100
  90
  120
  120
  32
  110
  LC2
  19:53
  22:22
  02:29
  33
  4

Chia sẻ trang