Vé tàu Bảo Hà - Mậu A

 1. Lê Thị Ngân

  Lê Thị Ngân Thành viên Bạc

  Vé tàu Bảo Hà - Mậu A

  Từ Từ 14.06.2019
  Khoảng cách: 51km.
  Tần suất: 3 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 20.000đ đến 100.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SP4
  .
  30
  30
  35
  60
  50
  45
  100
  90
  24
  60
  SP4
  22:50
  00:18
  01:28
  35
  3
  LC4
  .
  25
  32
  40
  69
  64
  57
  77
  77
  20
  69
  LC4
  11:47
  13:34
  01:4
  29
  5
  LC2
  .
  25
  30
  40
  70
  65
  55
  75
  75
  20
  70
  LC2
  19:53
  21:27
  01:34
  33
  3
  .

Chia sẻ trang