Vé tàu Bắc Lệ - Kép

 1. Lê Thị Ngân

  Lê Thị Ngân Thành viên Bạc

  Vé tàu Bắc Lệ - Kép

  Từ 26/05/2018
  Khoảng cách: 20km.
  Tần suất: 2 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 12.000đ đến 15.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  DD4
  .
  12
  -
  -
  12
  12
  DD4
  15:57
  16:47
  00:50
  24
  3
  DD6
  .
  15
  15
  15
  -
  -
  -
  -
  -
  15
  -
  DD6
  17:20
  18:05
  00:45
  27
  2
  .

Chia sẻ trang