Vé Tam Kỳ - Huế

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Tam Kỳ - Huế

  Từ Từ 16.02.2020
  Khoảng cách: 177km.
  Tần suất: 8 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 55.000đ đến 374.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE10
  .
  104
  122
  157
  218
  199
  181
  239
  214
  83
  218
  SE10
  07:47
  13:00
  05:13
  34
  2
  SE4
  .
  82
  225
  252
  364
  352
  321
  374
  365
  180
  364
  SE4
  10:54
  15:25
  04:31
  39
  2
  SE2
  .
  80
  225
  252
  357
  344
  315
  368
  357
  180
  357
  SE2
  12:27
  16:26
  03:59
  44
  2
  [vtco

Chia sẻ trang