Vé tàu Yên Viên - Vũ Ẻn

 1. NamLee

  NamLee Member

  Vé tàu Yên Viên - Vũ Ẻn

  Từ Từ 14.06.2019
  Khoảng cách: 107km.
  Tần suất: 2 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 40.000đ đến 155.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  LC3
  .
  50
  64
  80
  139
  130
  115
  155
  155
  40
  139
  LC3
  06:42
  09:45
  03:03
  35
  8
  YB1
  .
  48
  81
  90
  143
  134
  118
  172
  172
  39
  143
  YB1
  06:44
  09:39
  02:55
  37
  10
  .

Chia sẻ trang