Vé tàu Yên Viên - Việt Trì

 1. NamLee

  NamLee Member

  Vé tàu Yên Viên - Việt Trì

  Từ Từ 14.06.2019
  Khoảng cách: 62km.
  Tần suất: 3 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 23.000đ đến 90.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  LC3
  .
  29
  38
  47
  81
  76
  67
  90
  90
  23
  81
  LC3
  06:42
  08:24
  01:42
  36
  4
  LC1
  .
  30
  40
  45
  80
  75
  70
  90
  90
  24
  80
  LC1
  22:32
  00:09
  01:37
  38
  4
  YB1
  .
  28
  47
  52
  83
  78
  69
  100
  100
  23
  83
  YB1
  06:44
  08:15
  01:31
  41
  5
  .

Chia sẻ trang