Vé tàu Yên Viên - Tiên Kiên

 1. NamLee

  NamLee Member

  Vé tàu Yên Viên - Tiên Kiên

  Từ Từ 14.06.2019
  Khoảng cách: 80km.
  Tần suất: 4 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 30.000đ đến 135.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  LC3
  .
  37
  48
  60
  104
  98
  86
  116
  116
  30
  104
  LC3
  06:42
  09:00
  02:18
  35
  6
  LC1
  .
  40
  50
  60
  105
  100
  85
  115
  115
  32
  105
  LC1
  22:32
  00:44
  02:12
  36
  5
  YB1
  .
  36
  61
  67
  107
  101
  89
  129
  129
  29
  107
  YB1
  06:44
  08:50
  02:06
  38
  7
  .

Chia sẻ trang