Vé tàu Yên Trung - Tháp Chàm

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Yên Trung - Tháp Chàm

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 1068km.
  Tần suất: 7 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 321.000đ đến 1833.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  ,,
  SE5
  .
  406
  465
  614
  862
  779
  662
  933
  875
  325
  862
  SE5
  15:33
  12:43
  21:10
  50
  11
  SE7
  .
  419
  480
  640
  956
  863
  734
  1055
  979
  335
  956
  SE7
  12:39
  10:36
  21:57
  49
  15
  TN1
  .
  401
  495
  611
  924
  837
  743
  977
  958
  321
  924
  TN1
  21:32
  20:21
  22:49
  47
  21
  SE9
  .
  1067
  1180
  1310
  1534
  1480
  1340
  1626
  1537
  854
  1534
  SE9
  21:13
  20:46
  23:33
  45
  17
  SE11
  .
  1067
  1266
  1428
  1783
  1722
  1591
  1833
  1789
  1013
  1783
  SE11
  14:33
  13:41
  23:08
  46
  12
  SE9
  .
  1067
  1180
  1310
  1534
  1480
  1340
  1626
  1537
  854
  1534
  SE9
  21:29
  20:10
  22:41
  47
  17
  ,

Chia sẻ trang