Vé tàu Yên Trung - Sông Mao

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Yên Trung - Sông Mao

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 1144km.
  Tần suất: 4 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 343.000đ đến 1743.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  TN1
  .
  429
  531
  654
  991
  898
  797
  1047
  1027
  343
  991
  TN1
  21:32
  21:39
  24:07
  47
  22
  SE9
  .
  373
  1265
  1405
  1645
  1586
  1437
  1743
  1648
  915
  1645
  SE9
  21:13
  22:04
  24:51
  46
  18
  ,,
  SE9
  .
  373
  1265
  1405
  1645
  1586
  1437
  1743
  1648
  915
  1645
  SE9
  21:29
  21:26
  23:57
  48
  18
  ,

Chia sẻ trang