Vé tàu Yên Trung - Nha Trang

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Yên Trung - Nha Trang

  Từ Từ 16.02.2020
  Khoảng cách: 975km.
  Tần suất: 7 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 293.000đ đến 1915.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE1
  .
  478
  1243
  1402
  1869
  1801
  1649
  1915
  1875
  994
  1869
  SE1
  04:22
  22:26
  18:04
  54
  10
  SE5
  .
  398
  456
  602
  845
  763
  650
  915
  858
  318
  845
  SE5
  15:33
  10:51
  19:18
  51
  10
  SE7
  .
  398
  456
  602
  890
  804
  684
  963
  903
  318
  890
  SE7
  12:46
  08:39
  19:53
  49
  14
  [

Chia sẻ trang