Vé tàu Yên Trung - Minh Khôi

 1. Lê Thị Ngân

  Lê Thị Ngân Thành viên Bạc

  Vé tàu Yên Trung - Minh Khôi

  Từ Từ 31.01.2020
  Khoảng cách: 143km.
  Tần suất: 5 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 67.000đ đến 198.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE6
  .
  140
  152
  172
  182
  175
  156
  184
  182
  112
  182
  SE6
  12:56
  15:43
  02:47
  51
  3
  TN2
  .
  130
  140
  152
  146
  142
  125
  150
  148
  104
  146
  TN2
  20:18
  23:22
  03:04
  47
  3
  SE10
  .
  84
  98
  127
  181
  165
  151
  198
  178
  67
  181
  SE10
  20:18
  23:22
  03:04
  47
  3
  ,,,[vt

Chia sẻ trang