Vé tàu Yên Trung - Huế

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Yên Trung - Huế

  Từ Từ 16.02.2020
  Khoảng cách: 348km.
  Tần suất: 8 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 105.000đ đến 743.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE1
  .
  179
  469
  529
  727
  699
  641
  743
  728
  375
  727
  SE1
  04:22
  10:59
  06:37
  53
  4
  SE5
  .
  153
  176
  232
  362
  327
  278
  392
  367
  122
  362
  SE5
  15:33
  22:28
  06:55
  50
  5
  SE7
  .
  153
  176
  232
  381
  344
  293
  412
  387
  122
  381
  SE7
  12:46
  19:51
  07:05
  49
  7
  [vt

Chia sẻ trang