Vé tàu Yên Trung - Giã

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Yên Trung - Giã

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 914km.
  Tần suất: 4 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 274.000đ đến 1393.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  TN1
  .
  343
  424
  523
  791
  718
  637
  837
  821
  274
  791
  TN1
  21:32
  17:32
  20:00
  46
  17
  SE9
  .
  914
  1010
  1123
  1314
  1267
  1148
  1393
  1317
  731
  1314
  SE9
  21:13
  17:53
  20:40
  44
  14
  ,,
  SE9
  .
  914
  1010
  1123
  1314
  1267
  1148
  1393
  1317
  731
  1314
  SE9
  21:29
  16:54
  19:25
  47
  14
  ,

Chia sẻ trang