Vé tàu Yên Trung - Đức Phổ

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Yên Trung - Đức Phổ

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 628km.
  Tần suất: 4 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 189.000đ đến 957.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  TN1
  .
  236
  291
  359
  544
  493
  438
  575
  564
  189
  544
  TN1
  21:32
  12:26
  14:54
  42
  13
  SE9
  .
  628
  695
  772
  903
  870
  790
  957
  905
  502
  903
  SE9
  21:13
  12:05
  14:52
  42
  10
  ,,
  SE9
  .
  628
  695
  772
  903
  870
  790
  957
  905
  502
  903
  SE9
  21:29
  11:36
  14:07
  44
  10
  ,

Chia sẻ trang